Kontaktuj nás

Pro zaslání zprávy vyplň níže uvedený formulář
Pokud jsi zaregistrován, proveď přihlášení.

Pane      Paní

Privacy

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých zde uvedených osobních údajů, a to jména, příjmení, PSČ, e-mailové adresy a telefonního čísla (dále jen „osobní údaje“), společnosti MIDI CZECH s.r.o. se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 jako správci osobních údajů, a to za účelem administrace kontaktních informací a za účelem marketingu, a sice nabízení produktů a služeb značek Isuzu vozy, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny subjektům, které jsou členy autorizované distribuční sítě vozidel značek Isuzu a jejichž seznam je uveden na webových stránkách www.isuzutrucks.cz. Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci příslušného správce osobních údajů anebo zpracovatelem osobních údajů. Souhlas uděluji na dobu 10 let od skončení Soutěže. Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a byl jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 zákona jakož i právem tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat zasláním e-mailu na emailovou adresu info@isuzutrucks.cz. Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení výše uvedených správců na moji e-mailovou adresu, kterou jsem dobrovolně poskytl/a. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.*Povinná pole