Právní poznámky

Podmínky pro používání webových stránek 
Přístup k těmto webovým stránkám ( "Webové stránky) vyžaduje 'odsouhlasení pojmů a podmínek, které následují. Tyto pojmy a podmínky mohou být aktualizována a/nebo změněny kdykoli a na základě vlastního uvážení ze strany MIDI Europe S.r.l., aniž by bylo třeba informovat o tom předem uživatele.   
Přístup na Webové stránky a používání příslušných obsahů    MIDI Europe S.r.l. nenese žádnou zodpovědnost, jakéhokoli druhu ve spojení s'přístupem uživatelů na Web nebo jejich používáním příslušných obsahů

Obsahy webových stránek
Veškeré obsahy Webových stránek (novinky, fotografie, videa, zvuky, značky, loga, názvy domén, software, grafické úpravy, technická dokumentace a  návody, atd.) a s tím související práva jsou vyhrazena. Do těchto obsahů se proto může nahlížet výlučně pro účely osobních informací a jakékoliv jiné používání je bez předchozího písemného souhlasu  MIDI Europe S.r.l. výslovně zakázáno.  I když byla při shromažďování a předkládání informací, obsažených na těchto webových stránkách vynaložena veškerá péče, neposkytuje se žádná záruka na jejich přesnost, úplnost, užitečnost ani na jejich možné používání ze strany uživatelů; MIDI Europe S.r.l. vylučuje také jakoukoli zodpovědnost za chyby, nepřesnosti, opomenutí, vztahující se k těmto údajům.  
Některé stránky Webu mohou obsahovat informace, které se týkají budoucích plánů a záměrů, které jsou popisovány čas od času používáním termínů jako "očekávat", "odhadovat", "předpokládat", "naznačovat" a "plánovat".  Tato prohlášení pro svou podstatu nepředstavují žádný závazek pro MIDI Europe S.r.l., která proto vzhledem k nim nepřejímá žádnou zodpovědnost za realizaci.


Duševní a průmyslové vlastnictví
Všechny obsahy Webových stránek – včetně značek, uvedených nebo zobrazených na těchto Webových stránkách, vzory a patenty, týkající se výrobků, uvedených na těchto Webových stránkách – podléhají autorským právům a dalším platným předpisům na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví a proto je zakázána jejich reprodukce, změna nebo používání, celkové nebo částečné bez předešlého písemného souhlasu ze strany MIDI Europe S.r.l. nebo příslušných majitelů práv.

Výrobky a ceny
Informace a obrázky – včetně barev výrobků – týkající se příslušenství, externího vzhledu, výkonů, rozměrů a hmotností, cen, spotřeby paliva, provozních nákladů, atd.   vztahující se na výrobky,  jsou na Webových stránkách průběžně aktualizovány a mohou zobrazovat volitelné příslušenství a vybavení, které není součástí standardního vybavení. Tyto údaje proto musí být považovány za čistě orientační a připouštějící případné chyby, nepřesnosti. 
Pro získání aktualizovaných a přesných informací o výrobcích a cenách dle těchto Webových stránek, MIDI Europe S.r.l. proto vyzývá uživatele, aby se obrátili na autorizované Prodejce.